Срещи и събития

Предстоящи събития

Минали събития

Дни на детската гастроентерология | 5-7 септември 2020, виртуално събитие

Срещата е посветена на дисфагията и нарушенията в храненето при децата. Голямата им честота определя и голямото им социално значение, тъй като оплакванията често са повод за значителни тревоги от страна на родителите.