Методично указание за хранене на деца до 1 година

Цели и задачи: Настоящето методично указание има за цел да подпомогне дейностите на медицински специалисти – лекарите от лечебните заведения за първична и специализирана извънболнична и болнична помощ (педиатри, неонатолози, акушер-гинеколози, общо практикуващи лекари, специалисти по хранене и диететика), на акушерки, медицински сестри и фелдшери,свързани с опазване и укрепване на детското здраве чрез пълноценно и здравословно хранене на кърмачетата.

Изтеглете пълния текст тук:  Методично указание за хранене на деца до 1 година