Курс СДО „Хранене на деца със захарен диабет“ | 12-15 февруари 2019

Уважаеми колеги,

От 14.01.2019 г. започва регистрацията за курс СДО на тема „Хранене на деца със захарен диабет“, организиран съвместно от катедра „Хигиена и епидемиология“ и катедра „Педиатрия“ към Медицински университет – Варна. Ръководители на обучението са доц. д-р Ружа Панчева, д.м. и проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. Обучението е предназначено за лекари, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, инспектори обществено здравеопазване и ще се проведе от 12.02. до 15. 02. 2019 г. (4 дни по 6 учебни часа).

Вижте ПРОГРАМАТА на курса ТУК.

Заявленията можете да изпращате на email: neli@mu-varna.bg или да подадете в отдел Следдипломно обучение на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна на ул. „Марин Дринов“ 55, след заплащане на необходимата такса – 40 лв. до 25.01.2019 г.

Изтеглете ЗАЯВЛЕНИЕТО от ТУК.

За заплащане на таксата:
БАНКОВА СМЕТКА на МУ-ВАРНА
Банка ДСК ЕАД, Клон Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700
Основание за плащане: Участие в курс „Хранене на деца със захарен диабет“

За допълнителна информация:
гл. ас. д-р Росица Христова Чамова, д.м.
еmail: rositsa.chamova@mu-varna.bg
Тел: 0878220901