СДО на тема „Хранене през първите 1000 дни“ | април и юни 2019, Варна

Уважаеми колеги,

От 14.03.2019 г. започва регистрацията за курс СДО на тема „Хранене през първите 1000 дни“, организиран от катедра „Хигиена и епидемиология“ към Медицински университет – Варна.

Обучението е предназначено за лекари, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, инспектори обществено здравеопазване, логопеди и ще се проведе в 2 модула- от 18. 04. до 20. 04. 2019 г. и от 20.06. до 22.06.2019 г.

Лектори в курса ще бъдат специалистите по хранене и диететика – проф. Ст. Петрова, доц. д-р Р. Панчева, доц. д-р Дарина Найденова, д-р Ирина Владимирова, д-р Росица Станчева, доц. д-р Миглена Георгиева – детски гастроентеролог, специалисти от Фондация „Карин дом“ и други. Ръководител на обучението е доц. д-р Ружа Панчева, д.м.

Вижте предварителната ПРОГРАМА на курса ТУК.

Заявленията можете да изпращате на email: neli@mu-varna.bg или да подадете в отдел Следдипломно обучение на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна на ул. „Марин Дринов“ 55, след заплащане на необходимата такса – 60 лв. до 08.04.2019 г.

Изтеглете ЗАЯВЛЕНИЕТО от ТУК.

За заплащане на таксата:
БАНКОВА СМЕТКА на МУ-ВАРНА
Банка ДСК ЕАД, Клон Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700
Основание за плащане: Участие в курс „Хранене през първите 1000 дни“