Editorial over ESsCD guideline for celiac disease and other gluten-related disorders

Dear colleagues,

Please find attached an editorial concering the latest ESsCD guideline for celiac and gluten disorders with clear recommendations. It is wirttten by 2 experts in celiac disease from the Mayo clinic.

Link to the editorial: Updated guidelines by the European Society for
the Study of Coeliac Disease

Link to the full guidelines: https://doi.org/10.1177/2050640619844125

 
Коментар на доц. Е. Пантелеева:
Препоръките са както за децата, така и за възрастните, специфичното е подчертано. Добре е да знаем повече и за възрастните пациенти, те основно стигат до нас, детските гастроентеролози. Отново се насочва вниманието към избягване на биопсията, ролята на ТТГ, ЕМА, ИгА; ненужно изследване на АГА.
В тази връзка бих искала да напомня, че от 2 години насам работя ЕМА-ИгА и ЕМА-ИгГ клас с колегите от Имунологична лаборатория на Александровска болница.