Project „Improving celiac disease management in the Danube region by raising the awareness, improving the knowledge, and developing better skills“

Акроним на проекта
CD SKILLS

Наименование на проекта
Improving celiac disease management in the Danube region by raising the awareness, improving the knowledge, and developing better skills

Име на водещия партньор
University Medical Center Maribor

Продължителност на проекта
30 месеца (1.7.2020 – 31.12.2022)

eMS номер на проекта
571

Специфична цел и приоритет на програмата
SO 1.2 Повишаване на компетентността за бизнес и социални иновации.

Партньори на проекта

 1. University Medical Center Maribor
 2. Municipality of Maribor
 3. Medical University of Graz
 4. University Children´s Hospital
 5. Children’s Hospital Zagreb
 6. General University Hospital in Prague
 7. Serbian Celiac Society
 8. National Institute for Mother and Child Health Alessandrescu-Rusescu
 9. CeliVita – Living with Celiac Disease
 10. Heim Pal National Paedaitric Institute
 11. University of Debrecen
 12. »Nicolae Testemitanu« State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova, Kishinau

Асоциирани стратегически партньори

 1. Schär AG/SPA
 2. Romanian Association for Gluten Intolerance
 3. Croatian Institute of Public Health
 4. Bulgarian Celiac Association
 5. Bulgarian Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
 6. Hungarian Pediatric Gastroenterology Society
 7. Health Service Youth and Family Office, City of Graz

Програма
Interreg Danube Transnational Programme

Стойност на проекта
1.640.110€ (ERDF 1.455.930€, IPA 88.000€, ENI 96.180€)

Бюджет на партньора
Без бюджет

Описание на проекта
CD SKILLS проектът адресира съществуващите предизвикателства в сектора на здравеопазването относно справянето с целиакията в Дунавския регион. Целиакията е доживотна системна реакция срещу глутен, който се намира в пшеницата, ръжта и ечемика. Може да се появи във всяка възраст, но обикновено началото е в ранна детска възраст. Жените са два пъти по-често засегнати от мъжете. Без стриктна изключваща диета могат да се развият усложнения. Повече от 1% от населението (1.2 милиона) в Дунавския регион могат да имат целиакия, като дори по-голяма част от хората са индиректно засегнати. Има голямо влияние върху семействата и приятелите, както и върху институциите за грижа на деца, производителите на храна, кетъринговите услуги и особено върху сектора по здравеопазване. Около 80% от пациентите се диагностицират с голямо закъснение или остават недиагностицирани, което значително увеличава риска от развитие на усложнения, което има за резултат развитие на висока заболяемост и смъртност, лошо представяне в училище и често отсъствие от работа. Това има важен отрицателен ефект върху устойчивостта на сектора по здравеопазване и  обществото. Възможни причини за това са незапознатост и оскъдни знания за заболяването, ограничен достъп до диагностични инструменти, ограничени възможности за иновативно обучение и обмяна на информация. CD SKILLS цели да преодолее тези недостатъци, за да осигури устойчивост на здравния сектор, което ефикасно ще отговори на здравните и социалните нужди на пациентите и общата популация, засегната от целиакия. Оценката на регионалните пропуски в справянето с целиакия ще бъде последвано от въвеждане на иновативна обучителна стратегия, комбинираща традиционните лекции и модерни електронни инструменти, развитие на ефикасни стратегии за откриване на заболяването и новаторски пилотни услуги.  Многосекторна транснационална мрежа ще даде възможност за обмяна на информация. Дейността на проекта ще повиши осведомеността, ще увеличи знанията, уменията и компетентността на всички участници свързани със справяне с целиакията, като по този начин ефективно ще се увеличи обемът на здравни и социални услуги в Дунавския регион. Проектът се основава върху проекти като CE Focus IN CD и SI-HU LQ-CELIAC.

DTP сайт на програмата
http://www.interreg-danube.eu/

Сайт на CD SKILLS проекта

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cd-skills

 

CD SKILLS проектът е съфинансиран от Европейски съюз (ERDF, IPA, ENI).