ESPGHAN бюлетин – Брой 94 от септември 2019

Темите в брой 94 на бюлетина:

1. Open Positions
2. Upcoming Events
3. Important Information for Members
4. European Affairs – UEG Week 2019, Barcelona, Spain

Отворете бюлетина тук: ESPGHAN бюлетин – Брой 94 от септември 2019