Курс СДО „Хранене на деца със захарен диабет“ | 12-15 февруари 2019

03.01.2019 webbamboo 0

Уважаеми колеги,

Бихме искали да Ви поканим на курс СДО „Хранене на деца със захарен диабет“, организиран съвместно от катедра „Хигиена и епидемиология“ и катедра „Педиатрия“ към Медицински университет – Варна.

Ръководители на обучението са доц. д-р Ружа Панчева, д.м. и проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н.