Срещи и събития

Предстоящи събития

Минали събития

Дни на детската гастроентерология | 5-7 септември 2020, виртуално събитие

Срещата е посветена на дисфагията и нарушенията в храненето при децата. Голямата им честота определя и голямото им социално значение, тъй като оплакванията често са повод за значителни тревоги от страна на родителите.

Летни училища на ESPGHAN

ESPGHAN has a variety of meeting and events that take place throughout the year. These range from the large Annual Meeting to the smaller Standing Committee Schools, International Schools and Monothematic Meetings.