Срещи и събития

Предстоящи събития

Дни на детската гастроентерология | 5-7 септември 2020, виртуално събитие

Срещата е посветена на дисфагията и нарушенията в храненето при децата. Голямата им честота определя и голямото им социално значение, тъй като оплакванията често са повод за значителни тревоги от страна на родителите.

Летни училища на ESPGHAN

ESPGHAN has a variety of meeting and events that take place throughout the year. These range from the large Annual Meeting to the smaller Standing Committee Schools, International Schools and Monothematic Meetings.

Минали събития

XXII Национален конгрес по ултразвук в медицината, 12-15 септември 2019 г., к. к. Златни пясъци

Споделяме с Вас покана за ежегодния XXII Национален конгрес по ултразвук в медицината с международно участие, който ще се проведе в периода 12 - 15 септември 2019 г., в Конгресен център на клуб Ривиера, к. к. Златни пясъци.