Публикации

Публикации на ESPGHAN:

Позиция на ESPGHAN относно кърменето

Позиция на ESPGHAN относно захранването

Методично указание за хранене на деца до 1 година

Хранене при муковисцидоза:

Наръчник за хранене на бебета с муковисцидоза

Наръчник за хранене за деца и родители

Наръчник за високобелтъчна, високоенергийна диета

Наръчник за течна диета