Публикации

Публикации според становища на ESPGHAN:

Становище за кърменето

Становище за захранването

Становище за неалкохолната мастна чернодробна болест

Хранене при възпалителни чревни заболявания

Хранене при муковисцидоза:

Наръчник за хранене на бебета с муковисцидоза

Наръчник за хранене за деца и родители

Наръчник за високобелтъчна, високоенергийна диета

Наръчник за течна диета

Други:

Ексклузивна диета при болест на Крон

Editorial over ESsCD guideline for celiac disease and other gluten-related disorders

Методично указание за хранене на деца до 1 година