NASPGHAN Ръководство за диагноза и лечение на неалкохолната мастна чернодробна болест при деца в клиничната практика

Препоръки от Експертната Комисия по НАМЧБ и Северно Американското общество по детска гастроентерология, хепатология и хранене (NASPGHAN).

Въведение: Неалкохолната мастна чернодробна болест (НАМЧБ) е хронично чернодробно заболяване в резултат от натрупване на масти в чернодробната тъкан. Поради близката си асоциация със затлъстяването, заболяването се установи като най-честата форма на чернодробна болест при децата в САЩ. НАМЧБ може да доведе до прогресивна фиброза на черния дроб, а в по-късен етап и до краен стадий на чернодробна недостатъчност. През последното десетилетие, заболяването се  превръща във водеща причина за чернодробна трансплантация при възрастни (1). …

Вижте наръчника тукNASPGHAN Ръководство за диагноза и лечение на неалкохолната мастна чернодробна болест при деца в клиничната практика