Позиция на ESPGHAN относно захранването

Резюме: Тази статия, изразяваща становище за захранването, обобщава данните за влиянието на
захранващите храни върху здравето. Тя е насочена към здравите деца в Европа. След
обзор на сегашните познания и практики, ние формулирахме тези заключения:
Изключителното или преобладаващото кърмене в продължение на около шест месеца е
желана цел. Захранването (т. е. въвеждането на твърда храна и течности, различни от
кърмата или от млеката за кърмачета) не трябва да започва преди 17-та седмица и не
по-късно от 26-та седмица.  …

Прочетете пълната статия тук: Позиция на ESPGHAN относно захранването