ESPGHAN бюлетин – Брой 103 от юни 2020

Темите в брой 103 на бюлетина:

1. Annual General Meeting 2020 took place
2. Open Positions
3. Upcoming Events
4. Important information for members

Отворете бюлетина тук: ESPGHAN бюлетин – Брой 103 от юни 2020