Позиция на ESPGHAN относно кърменето

Резюме: Тази статия, изразяваща медицинското становище на Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене, обобщава съвременното състояние на практиката за кърмене, сегашните знания за състава на майчиното мляко, препоръчителната продължителност на изключителното кърмене или смесеното хранене, растежа на кърменото бебе, ползите за здравето, свързани с кърменето, хранителните добавки за кърмените бебета и противопоказанията за кърменето. Статията подчертава важната роля на педиатрите при осъществяването на здравните политики, насочени към насърчаването на кърменето. …

Прочетете пълната статия тук: Позиция на ESPGHAN относно кърменето