Конференция по Кърмене с международно участие – Велико Търново 2016

ВТОРА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЪРМЕНЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, ПОДКРЕПЕНА ОТ УНИЦЕФ

04-05 август 2016 г.,
гр. Велико Търново

2016 година по време на Световната седмица на кърменето Факултетът по обществено здравеопазване към Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна, с подкрепата на Национална Асоциация „Подкрепа за кърмене“, УНИЦЕФ България и Българското Дружество по детска гастроентерология хепатология и хранене – организират Конференция по кърмене с международно участие на тема: „Решаващото значение на кърменето за устойчивото развитие“ (04-05 август 2016 г., Велико Търново).

Лектори

  • Проф. Раанан Шамир, президент на Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене.
  • Сестра Мете Лаулор, представител на норвежката организация за подкрепа на кърменето „Амехйелпен“

Програмата на конференцията е насочена към медицински специалисти (лекари, медицински сестри, акушерки), консултанти по кърмене и всички, които проявяват интерес по темата.

Програма

Отворете програмата на конференцията тук.

Покана

Презентации:

Презентация относно глутена на доц. М. Георгиева, д.м.

Презентация относно отражението на храненето на бременната жена и новороденото върху риска от развитие на метаболитен синдром на Христо Мумджиев

Презентация относно кърменето и алергиите на доц. Ружа Панчева, д.м.