Членство в БДДГХХ

Заявление

Моля, изпратете попълненото Заявление на имейл адрес contact@bulspghan.org

Изтеглете: Заявление за кандидат членове на БДДГХХ

Членски внос

Встъпителна вноска до 1 месец след приемане в Сдружението – 20,00 лева и годишен членски внос 15,00 лева до края на месец март на съответната година.

Банкова сметка
IBAN BG41STSA93000022788241
BIC STSABGSF
Титуляр на сметката: Българско дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене

Членове, които не са платили членския си внос в рамките на една година, отпадат от членския състав на Сдружението.


Членове на БДДГХХ

Вижте списъкa на членовете на БДДГХХ тук >>