Брошура „Да живееш пълноценно с Целиакия“ [проект CD SKILLS]

Българското дружество по детска гастроентерология, асоцииран пратнъор по проекта CD SKILLS преведе тази информативна брошура за пациенти за заболяването Целиакия, която се основава на последните изследвания в областта.

Изтеглете брошурата тук: Да живееш пълноценно с Целиакия